På dansk In English

Gad's rapporter

Gad's Research initierer jævnligt egne projekter. Her kan du læse mere om de enkelte undersøgelser:

 

Hygge:

 

Første undersøgelse i en række Gad's undersøgelser om begreber, der ofte forbindes med noget særligt dansk. Hvad er hygge for danskerne, hvad associerer de begrebet med og er hvilken rolle spiller hygge i danskernes liv og selvforståelse? Undersøgelsen viser, at hygge i særdeleshed er forbundet med fravær af negative følelser som stress, forventnings- og præstationspres.

 

 

Succes:

Anden undersøgelse i vores række om begreber, der sættes i forbindelse med dansk mentalitet og samfundsliv. En undersøgelse om hvad succes er for danskerne. Undersøgelsen viser, at der er stor forskel på danskernes fælles opfattelse af succes-stereotyper, og så deres personlige opfattelse af succes. Familieliv, børn og kærlighed spiller en stor rolle i, hvor succesfulde vi føler os.

 

Det oversete guld:

Det oversete guld: En undersøgelse af mennesker på 45+, deres livsstil, de forandringer i livsstil de eventuelt har oplevet i deres liv og deres status som forbrugere. Undersøgelsen viser, at det såkaldte grå guld er en købedygtig, købevillig, kritisk og overset forbrugergruppe.

 

Mænd og barsel:

En kvalitativ undersøgelse gennemført af Gad's i 2007, der på baggrund af workshops og interviews med både mænd og kvinder om erfaringer med barsel, søgte at komme med ny viden om og dermed mulige svar på, hvorfor det stadig i så høj grad er kvinder, der tager barslen. Undersøgelsen viste at traditionel kønsidentitet, socialt pres på arbejdspladsen, økonomi og kvinders traditionelle ejerskab over barslen, var blandt de største barrierer for mænds barsel.

 

Værdiundersøgelse: muslimske og etniske danskeres værdier

Forventning og Virkelighed: På baggrund af den voldsomme værdidebat i kølvandet på Muhammed-tegningerne bestemte Gad's sig i 2006 for at undersøge om og hvordan kontroversen havde påvirket muslimske og etniske danskeres indbyrdes syn på hinanden. Undersøgelsen viste, at forventningerne ikke stod mål med virkeligheden, da de to gruppers syn på hinanden viste sig at være mere nuanceret og positivt end de hver især havde forventet.

 

Danskernes forhold til nødhjælp:

Undersøgelsen viser, at modsætningen mellem egoistiske og altruistiske grunde til at give penge til nødhjælp ikke holder. Bidraget giver ikke den gode selvfølelse, hvis det ikke også reelt set hjælper andre mennesker. Derfor er gennemskuelighed i forhold til hvad pengene helt konkret går til og konkret viden om udkommet af hjælpen meget vigtig for deltagernes motivation for at give, konkluderer undersøgelsen.

 

Strejken handler om andet end bare løn

En undersøgelse om de faktorer der ligger bag lønkrav og strejker blandt offentligt ansatte. Undersøgelsen viser, at der udover lønspørgsmålet ligger en lang række andre ting bag frustationer og utilfredshed blandt offentligt ansatte. Værdier som meningsfuldhed, medmenneskelig omsorg og familievenlige arbejdsvilkår er under stærkt pres, og det kan være faktorer, der spiller ind i en dalende lyst til at arbejde i det offentlige.

 

 

Jobcentre har intet at tilbyde ledige akademikere

En kvalitativ undersøgelse blandt arbejdssøgende akademikere om deres forhold til kommunernes jobcentre og de private jobaktører. Undersøgelsen viser, at jobcentrene ikke er gearede til at håndtere akademikere, ligesom bureaukrati og detailregulering ofte udgør en barriere i deres jobsøgning.

 

Kontakt Birgitte Gad (bg@gads.dk) for mere information om og rekvirering af rapporterne.