På dansk In English

Internationale undersøgelser

Siden vores opstart i 2002 har vi årligt lavet mange projekter i hele Europa både i øst og i vest. Vi har særlig ekspertise i forhold til større internationale undersøgelser, som vi har stor succes med at løfte. Det har vi, fordi vi insisterer på nogle få og enkle spilleregler.

Det vigtigste for os i  vores internationale research er samarbejdet. Vi har så vidt muligt faste samarbejdspartnere, som vi ved leverer resultater af en kvalitet, der svarer til den, kunden forventer af os.

Vi samarbejder også med institutter, som kunden har god erfaring med, men vi foretrækker, at styringen ligger centralt hos os.

I de internationale projekter er det vigtigt med en åben tilgang for at få spot på de kulturelle forskelle landene imellem. Vi mener, det er vigtigt at sætte tid af til at udforske dette. Ved at gå til projektet med åbenhed, gives der plads til, at der kommer ting frem og blive sat ord på noget, som måske senere kan vise sig at være en barriere - eller indebære nye muligheder.