På dansk In English

International projektstyring

For at sikre brugbare resultater mener vi, at det er helt essentielt, at der er en overordnet styring med projektet, sådan at de resultater, der leveres i de enkelte lande, kan samles til et helstøbt resultat. Vi rejser altid selv ud til de enkelte lande og leverer briefing og supervision til de lokale moderatorer. Ikke fordi vi ikke tror, at de kan gøre det godt nok, men fordi et grundigt forarbejde sikrer den ensartethed, som er vigtig i de internationale projekter.

Ved at rejse ud sikrer vi os, at landene har forstået essensen af, hvad de skal undersøge, og vi har mulighed for at rette til undervejs, hvis der opstår noget, der kan forvirre resultaterne. Samtidig sikrer vi os, via en debriefing med den lokale moderator, at vi har forstået essensen af delresultaterne. Det gør os i stand til at lave en integreret rapport, som samler resultaterne og samtidig giver det bedst mulige indblik i de enkelte lande.

Internationale samarbejdspartnere

Vi vælger samarbejdspartnere ud fra deres tilgang til det kvalitative: at de leverer den fleksibilitet, åbenhed og grundighed, som vi selv står for. Vi har derfor haft frugtbare samarbejder med både enmandsfirmaer og store institutter. Det afgørende er, at de har den indstilling og tilgang, som vi mener, er garant for det bedste kvalitative resultat.

Af og til har vi dog også lært noget vigtigt af samarbejdet med institutter, som umiddelbart var langt fra os, men som alligevel havde en faglighed som viste sig at komplementere vores. Det er vigtigt for os ikke at afskære os fra noget på forhånd, men at gå til ethvert projekt og enhver samarbejdsmulighed med åbenhed.

Case: Store internationale projekter

Formål: En dansk virksomhed ønsker en dybere forståelse for et antal forskellige temaer i forhold til deres produktområde i fem forskellige lande.  

Tilgang: 15 dybdeinterview med topspecialister og specialister samt 10-12 dybdeinterview med forbrugere i fem vesteuropæiske lande.

Output: En vigtig del af vores internationale projekter er at vi kvalitetssikrer hele vejen i gennem. I dette tilfælde valgte vi at overvære alle interview, således at overblikket lå centralt hos os. Det gav os mulighed for at levere gennemarbejdede resultater både i forhold til de fem lande generelt og specifikke variationer landene imellem.