På dansk In English

Den kvalitative alsidighed

Essensen af den kvalitative tilgang er at komme i dybden. Men efter vores mening skal en kvalitativ research virksomhed også have en vis bredde i både viden, arbejdsfelter og kompetencer. Gad's tilgang til den kvalitative alsidighed har vi formuleret således:

Den kvalitative bredde

- Vi løser både små hurtige opgaver og komplekse analysetunge projekter.

- Vi bruger veldokumenterede gængse analyseredskaber såvel som nye eksplorative metoder.

- Vi laver både markedsanalyse for en bred vifte af danske og udenlandske virksomheder og evalueringer og social research for offentlige institutioner og organisationer.

- Vi taler med et væld af forskellige målgrupper; børn som ældre, ufaglærte som højtuddannede, mainstream danskere såvel som etniske og andre minoriteter.

Den kvalitative dybde

- Vi ser kvalitativ metode og analyse som andet end en værktøjskasse. Det er en indstilling til det at undersøge.

- For os handler det at undersøge et fænomen kvalitativt om at gå til det med åbenhed og nysgerrighed, ligesom det handler om at have en intention om at nå skridtet videre, end det vi vidste i forvejen.

- Kombinationen af vores kompetencer, organisation, projektstyring samt vores værdier sikrer, at vi når den dybde, som vi mener alle projekter, små som store, fortjener.

Case: Baggrundsanalyse

Formål: En udenlandsk virksomhed ønsker en dybdegående forståelse for mødres værdier og ændringer i værdier og behov i forhold til børn fra 0-3 år.

Tilgang: To fokusgrupper a 2½ times varighed. Forud for grupperne havde deltagerne lavet hjemmearbejde i form af at fotografere og registrere forskellige forhold omkring plejen af børn fra 0-3 år.

Output: Vi leverede en analyse på baggrund af resultaterne i grupperne, som gav værdifulde informationer men vurderede at det ville hensigtsmæssigt at supplere de empiriske resultater med en vidensbaseret beskrivelse af mødre og værdier, som forskning generelt viser om Danmark i dag. Dette kunne kunden bruge til at udvikle nye tiltag og produkter.