På dansk In English

De kvalitative cases

Hos Gad's evner vi både de omfattende og analysetunge undersøgelser og de hurtige, effektive ryk. Et godt eksempel på det sidste er en undersøgelse vi lavede for et politisk parti. Den blev sat i gang kl. 12 en mandag. Kl. 17 kørte vi første gruppe, næste gruppe kl. 19.30 og kl. 22 sad vi allerede og diskuterer resultaterne med kunden.

 

Case: Kampagnetest

Formål: En udenlandsk virksomhed ønsker at teste en TV-kampagne til det nordiske marked. De har brug for input til den kreative proces og en indikation på, hvordan kampagnen bliver modtaget og forstået.

Tilgang: To fokusgrupper i fire lande. Fokus ligger ikke på at teste kampagnen i forhold til go-no go, men mere på den følelsesmæssige reaktion på kampagnen som helhed og i delelementer.

Output: Vi udarbejdede fire forskellige typologier af kunder, som på baggrund af hver deres behov forstod og reagerede forskelligt på kampagnen. Virksomheden og bureauet kunne herudfra træffe beslutninger om kreative ændringer i forhold til de typer af kunder, som det var vigtigst for dem at nå.

 

Case: Kulturanalyse

Formål: En international virksomhed ønsker en dybere forståelse af den kultur, de vaner og det miljø, som deres produkt indgår i. Denne forståelse skal bruges til dels at forstå forskelle mellem kulturer og dels til at rette deres design til, så det kan komme tættere på deres kunder.

Tilgang: Et antal produktplanlæggere bliver vist rundt i hver tre danske hjem, hvis ejere fortæller, hvordan de forholder sig til og bruger produktet. Dagen ender med en debriefing, hvor teamet i fællesskab med moderatorer diskuterer resultaterne.

Output: Kunden fik en omfattende forståelse for dansk kultur, design og vaner, som hjalp dem med at rette produktet til både i forhold til anvendelse og design. Moderatorerne kunne bidrage med egen viden og benyttede blandt andet muligheden til at vise kunderne eksempler på typisk dansk design rundt om i København.

 

Case: Stort internationalt projekt

Formål: En dansk virksomhed ønsker en dybere forståelse af et antal forskellige temaer med relation til deres produktområde i fem forskellige lande.  

Tilgang: 15 dybdeinterviews med topspecialister og specialister samt 10-12 dybdeinterviews med forbrugere i fem vesteuropæiske lande.

Output: Det er en vigtig del af vores internationale projekter, at vi kvalitetssikrer hele vejen i gennem. I dette tilfælde valgte vi at overvære alle interviews, så det overordnede overblik lå centralt hos os. Det gav os mulighed for at levere gennemarbejdede resultater både i forhold til de fem lande hver især og specifikke variationer landene imellem.

 

Case: Værdiundersøgelse

Formål: En international virksomhed ønsker en dybere forståelse af virksomhedens værdigrundlag dels internt i virksomheden og dels ude hos kunderne.

Tilgang: Den ene dimension er et antal dybdeinterviews med medarbejdere i virksomheden på tværs af organisationen: topledelse, ledelse og medarbejdere. Til undersøgelsens anden dimension vælger vi et antal kundefokusgrupper for at få en indsigt i kundernes oplevelse af virksomhedens værdigrundlag.

Output: Kunden fik et solidt forståelsesfundament for værdierne internt i organisationen og deres relation til de værdier, virksomheden kommunikerer ud til kunderne. Dette blev brugt til at videreudvikle virksomhedens værdiplatform og image.

 

Case: Baggrundsanalyse

Formål: En udenlandsk virksomhed ønsker en dybdegående forståelse af mødres værdier og ændringer i værdier og behov i forhold til børn i alderen 0-3.

Tilgang: To fokusgrupper a 2½ times varighed. Forud for grupperne har deltagerne lavet hjemmearbejde i form af fotografering og registrering af forskellige forhold omkring plejen af deres børn.

Output: På baggrund af resultaterne i grupperne leverede vi en analyse, som gav værdifulde førstehåndsinformationer. Vi vurderede, at det ville hensigtsmæssigt at supplere de empiriske resultater med en vidensbaseret beskrivelse af mødre og værdier ud fra foreliggende forskning om Danmark i dag. Dette kunne kunden bruge til at udvikle nye tiltag og produkter.