På dansk In English

Den kvalitative styrke

I modsætning til kvantitative undersøgelser, som bruges til at skabe et repræsentativt overblik over et område, bruges de kvalitative undersøgelser til at komme i dybden. Med den kvalitative analyse kommer man bag ja/nej-svarene i de standardiserede spørgeskemaer og får en mere tilbundsgående viden om baggrund, motiver og barrierer inden for et specifikt område.

Det kvalitative analyse-setup giver derudover mulighed for at inddrage den kulturelle kontekst. Hvordan indgår det her i kulturen? Hvordan påvirker normerne det, vi undersøger? Hvordan lyder det i daglig tale? Hvilke meninger bliver tydelige, når man sætter fokus på et konkret emne? Dette mener vi er vigtigt for at få en forståelse for en problemstilling.

Typer af undersøgelser

Vi laver mange forskellige typer undersøgelser, følgende er eksempler på en del af de problemstillinger, vi arbejder med:

 • Markedet og virksomhedens image
 • Brands og corporate branding
 • Produkter og produktudvikling
 • Kommunikation og kommunikationsudvikling på diverse medier
 • Kampagnemateriale, koncepter og ideer
 • Værdier og værdiudvikling
 • PR-strategi
 • Kundetilfredshed og medarbejdertilfredshed
 • Forbrugsmønstre, forbrugeradfærd og målgruppeprofiler
 • B2B analyseprojekter
 • Internationale projekter
 • Evalueringer

 

 

Gad's Undersøger:

Danskernes bidrag til nødhjælpsorganisationer

En kvalitativ undersøgelse af motiver og barrierer for at give bidrag til nødhjælp.

Undersøgelsen viser at motivet til at give nødhjælp ofte er en blanding af at få det bedre med sig selv af at give, og forestillingen om at man hjælper andre ved at gøre det.

Derfor efterspørger bidragsyderne mere konkret viden om hvor stor en del af beløbet der går til det konkrete projekt og hvordan bidragene hjælper.

Man er klar over at folk lider, nu vil man gerne vide hvordan den hjælp der når frem bidrager til at afhjælpe lidelsen.