På dansk In English

De kvalitative metoder

I bund og grund handler undersøgelser om at forstå et fænomen. Derudover kan undersøgelser være løsningsorienterede, udviklingsorienterede, debatskabende eller noget helt fjerde. Men essensen er forståelse.

Vi mener, at det er nødvendigt at åbne op for at forstå et fænomen. Vi vil derfor ofte starte med at spørge: hvad betyder det her? Hvordan opleves det helt konkret i hverdagen? Dernæst bruger vi gerne projektive teknikker for at få det frem, som kan være svært at formulere med ord. Vi bruger også redskaber som dagbøger, logbøger, fotografering m.m.

Fokusgrupper og workshops

Vores kernekompetence er eksplorative fokusgrupper og workshops. Vi tilpasser alle gruppeforløb ud fra problemstillingen og inddrager ofte alternative metoder, som kan give ekstra input til diskussionen.

Vi leverer også standardiserede fokusgrupper, ligesom vi udfører gruppeforløb for udenlandske institutter, som skal have lavet en dansk del af deres undersøgelse.

Én til én-interview og etnografisk interview

Til nogle projekter vælger kunden eller vi at løse opgaven gennem telefoninterviews, dybdeinterviews eller interviews 'on location' - eller det mere baggrundorienterede og tilbundsgående etnografiske interview. Her kan vi komme i dybden med et emne på det personlige plan og få mange detaljer med. Derudover kan interviewene bruges analytisk til at skabe såkaldte idealtyper eller personifikationer, som kan være brugbare redskaber i udviklingen af nye produkter, markeder m.m.

 

Udover de mere traditionelle kvalitative metoder, arbejder vi med Mystery Shopping og gennemfører Hall Tests og In Store-interviews. Vi tilbyder desuden live  web streaming af interviews, så vores kunder kan følge med, uanset hvor de er.

 

Research via nye medier

Nye medier giver nye muligheder for at researche en given problemstilling. Men det kræver også omtanke at bruge nye medier som redskab eller ramme for at interviewe. Vi tilbyder online-grupper ligesom vi indarbejder onlineelementer i vores metode, som for eksempel debat eller chat på nettet i gruppeforløb.

Målgrupper

Vi har mange års erfaring med at tale med både nemme og svære målgrupper. De 'nemme' er helt almindelige danskere med et helt almindeligt forbrug, mens de såkaldt 'svære' har en hel specifik præference, livssituation eller erfaring.

Derudover har vi stor erfaring med målgrupper inden for B-t-B, som netop kræver stor ekspertise at rekruttere.

Vi har stor erfaring med at arbejde med forskellige aldersgrupper. Vi taler med mennesker i alle livsfaser, både børn, unge og ældre og tilpasser hele projektet til alder i forhold til både omgivelser, interviewtilgang osv.

Vi involverer os ofte i projekter med emner, der også går tæt på de svære sider af livet. Vi har blandt andet lavet projekter om alkoholmisbrug, diabetes, inkontinens, AIDS og psykiske lidelser. På samme måde har vi lavet projekter om emner, der går tæt på privatlivet - som sex og erotik.