På dansk In English

Den kvalitative organisation

At lave kvalitativ analyse stiller krav. Krav om fleksibilitet, og at vi kan rykke hurtigt. Krav om overblik, og at vi kan få alle brikker på plads. Krav om grundighed, og at vi har et veltilrettelagt materiale, vi kan komme til bunds i. Vi stiller derfor både krav internt i organisationen og til vores samarbejdspartnere og kunder.

Den kvalitative projektstyring

Vi mener, at den kvalitative organisation skal være styret af åbenhed. Men den skal også være styret. Derfor arbejder vi i teams med en senior projektleder, som tager sig af kommunikationen med kunden. Det giver en tryg genkendelighed, at det er den samme person, som tager sig af kontakten, ligesom det giver en tryghed at vide, at en erfaren senior konsulent altid står i spidsen for teamet, der i fællesskab sørger for det høje faglige niveau i vores undersøgelser. Teamstrukturen betyder i praksis, at vi kan udvise den fleksibilitet, det overblik og den grundighed, som vi mener, enhver kvalitativ undersøgelse fortjener.

Værdibaseret viden

Kulturen på Gad's Research er præget af nysgerrighed, åbenhed, diskussion, refleksion, kreativitet og dynamik. Derfor er faglig indsigt, sparring og udvikling en naturlig del af vores arbejde. Det skinner igennem i vores projekter. Ved at flere medarbejdere med kvalitativ viden og indsigt har kastet deres nysgerrige blikke på resultaterne og diskuteret dem igennem, sikrer vi den kvalitet som kendetegner vores projekter.

Vores teamstruktur betyder også, at vi løbende udfordrer hinandens synspunkter og metoder - hvilket i sidste ende betyder, at vores kunder får det bedst mulige resultat.